Lidingöbanan

Djurgården, Spårväg City, SL, Gröna Lund, Skansen, Djurgårdslinjen, Spårvagn, Veteranspårvagn, Svenska Spårvägssällskapet, Lidingö, Lidingöbanan

Museitrafik på Lidingöbanan

Förutom den museala trafik som bedrivs på Djurgårdslinjen mellan Norrmalmstorg och Djurgården bedrivs även museal trafik på Lidingöbanan (Linje 21). På Lidingöbanan trafikerar den vackra vagn 17 i sin venetianskt röda färgsättning, typiskt utseende för de vagnar som tidigare trafikerat banan. Trafiken på Lidingö bedrivs inte i samma utsträckning som trafiken på linje 7N. Vi annonserar med så stor framförhållning som möjligt när trafik ska bedrivas på Lidingöbanan, och publicerar då tidtabell och aktuella datum för trafik.

Tidtabell Lidingöbanan

För närvarande ingen museal trafik planerad på Lidingöbanan.

Tidtabell & trafikinformation för Djurgårdslinjen (linje 7N)

Tidtabell & trafikinfo 

Vagnbeskrivning SSLidJ A24B 17

Motorvagn av typ A24B tillverkad av ASEA & ASJ 1949. Vagnen trafikerade Lidingöbanorna (linje 20 & 21, senare endast linje 21) och blev museivagn år 1993. Sedan dess har vagnen trafikerat både linje 7N och linje 21. Vagnen har sedan den blev museivagn genomgått flertalet modifieringar för att bättre återspegla det utseende den hade vid leverans. Bland annat har den återfått sin ursprungliga färgsättning, och i stor utsträckning även sin ursprungsinredning.
Vagn 17 är en deposition från Spårvägsmuseet
Djurgården, Spårväg City, SL, Gröna Lund, Skansen, Djurgårdslinjen, Spårvagn, Veteranspårvagn, Svenska Spårvägssällskapet, Lidingö, Lidingöbanan

Vagn 17 vid Gåshaga brygga

Djurgården, Spårväg City, SL, Gröna Lund, Skansen, Djurgårdslinjen, Spårvagn, Veteranspårvagn, Svenska Spårvägssällskapet, Lidingö, Lidingöbanan

Interiör i vagn 17

Djurgården, Spårväg City, SL, Gröna Lund, Skansen, Djurgårdslinjen, Spårvagn, Veteranspårvagn, Svenska Spårvägssällskapet, Lidingö, Lidingöbanan

Vagn 17 vid Bodal