Djurgårdslinjens trafikvagnar

Nedan finner du bilder och tillhörande beskrivningar av de spårvagnar som för närvarande går i trafik på Djurgårdslinjen.

Vagnparken på Djurgårdslinjen varierar, då stora delar av vagnparken även trafikerar Museispårvägen Malmköping. Detta innebär att vagnar som inte ingår i trafikutbudet på linje 7N kan komma att göra det i framtiden, och vise versa.

För mer information om övriga spårvagnar som ingår i Spårvägssällskapets samlingar, vänligen se Spårvägssällskapets webbplats.

Djurgården, Spårväg City, SL, Gröna Lund, Skansen, Djurgårdslinjen, Spårvagn, Veteranspårvagn, Svenska Spårvägssällskapet

SS A2 24

Fram till år 1916 var Stockholms spårvägsnät indelat i två delar. Söder om Mälaren/Slussen bedrev det Södra bolaget (SSB) trafik, medan det Nya (norra) bolaget (SNS) bedrev trafik norr om Mälaren/Slussen. 

Motorvagn A2 nr. 24 tillverkades av ASEA och levererades till Södra bolaget år 1907. Efter en lång karriär som avslutades som arbetsfordon på Lidingöbanan donerades vagnen år 1968 till SSS och återställdes under åren 2005-2011 till det utförande vagnen hade vid leverans. Vagn 24 är med sina 116 år på nacken Djurgårdslinjens allra äldsta vagn!

Vagn 24 ägs av Svenska Spårvägssällskapet.

Djurgården, Spårväg City, SL, Gröna Lund, Skansen, Djurgårdslinjen, Spårvagn, Veteranspårvagn, Svenska Spårvägssällskapet

SS BC4 182

Släpvagn av typ BC4 levererad till Södra bolaget år 1914. Vagnen inköptes av SSS från Stockholms Spårvägar år 1960. Åren 1962-65 reviderades vagnen och återställdes till ursprungsskick. Vagnen genomgick ytterligare en totalrenovering mellan 2002-2009 och har tjänstgjort på Djurgårdslinjen sedan dess. På Djurgårdslinjen dras vagnen främst av tillhörande motorvagn A2 nr. 24 från 1907.

Vagn 182 ägs av Svenska Spårvägssällskapet.

Djurgården, Spårväg City, SL, Gröna Lund, Skansen, Djurgårdslinjen, Spårvagn, Veteranspårvagn, Svenska Spårvägssällskapet

SS A1 76

Motorvagn av typ A1 tillverkad av ASEA år 1926, med enstaka komponenter från en äldre vagn med samma vagnsummer tillverkad år 1904. Vagnen användes främst på innerstadslinjerna. År 1959 byggdes vagnen om till snöblåsningsvagn, och tjänstgjorde som detta i Stockholms- (och senare även Oslos-) tunnelbana. Under perioden 1996-2001 återställdes vagnen till det utförande den fick efter ombyggnationen 1926. Spårvagnar av olika typer lika vagn 76 tillverkades i stor skala under 1920-talet (både motorvagnar och släpvagnar). Många av vagnarna blev kvar hela vägen in på 60-talet. Vagn 76 figurerar därför tillsammans med släpvagn 846 "det klassiska Stockholmståget", som under många år var mycket vanligt förekommande på stora delar av stadens spårvägsnät.

Vagn 76 ägs av Svenska Spårvägssällskapet.

Djurgården, Spårväg City, SL, Gröna Lund, Skansen, Djurgårdslinjen, Spårvagn, Veteranspårvagn, Svenska Spårvägssällskapet

SS B19 846

Släpvagn av typ B19 tillverkad av SS år 1929. Vagntypen utformades för att passa utförandet hos motorvagnarna av typ A1 & A3. Vagnen ställdes av som museivagn år 1963 och transporterades till Malmköping år 1968 efter att spårvägen i Stockholm lagts ned i samband med högertrafikomläggningen år 1967. Under åren 1989-1994 genomgick vagnen en större revision i AGA på Lidingö. På Djurgårdslinjen dras vagnen främst av tillhörande motorvagn typ A1 nr 76 från 1926.

Vagn 846 ägs av Svenska Spårvägssällskapet.

Djurgården, Spårväg City, SL, Gröna Lund, Skansen, Djurgårdslinjen, Spårvagn, Veteranspårvagn, Svenska Spårvägssällskapet

SS A12 342

Motorvagn av typ A12 tillverkad av ASEA och levererad till SS år 1924. Vagnen användes främst på förortslinjerna. Den 31 augusti 1959 drog vagnen det sista ordinarie spårvagnståget på linje 15 från Sundbyberg, samma natt lades linjen ned. Vagnen blev därefter dragvagn och användes bland annat på de två Lidingöbanorna. År 1989 fräschades vagnen upp inför linje 12 (Nockebybanans) 60-års jubileum. Vagnen har tidigare trafikerat linje 7N och är efter en längre tid hos Museispårvägen i Malmköping samt en mindre uppfräschning åter i trafik på Djurgårdslinjen.

Vagn 342 är en deposition från Spårvägsmuseet.

Djurgården, Spårväg City, SL, Gröna Lund, Skansen, Djurgårdslinjen, Spårvagn, Veteranspårvagn, Svenska Spårvägssällskapet

SS A25G 71 "Mustang"

Motorvagn av typ A25G tillverkad av ASEA & General Motors år 1946. Vagnen tillhör de vagnstyper som går av namnet "Mustanger", ett namn de fått tack vare dess vackra utseende och smidiga drift. Stockholmsmustangen kallas ofta för "världens vackraste spårvagn". Just vagn 71 kommer dock från Malmö, som beställde samma spårvagnstyp som Stockholm. I Malmö gick vagnen i trafik mellan åren 1946-1973 och togs en tid senare över av Malmö Tekniska Museum, men har efter en överenskommelse med Djurgårdslinjen konverterats till vagntypens Stockholmsutförande i största möjliga utsträckning, och trafikerar numera linje 7N.

Vagn 71 är en deposition från Malmö Tekniska Museum.

Djurgården, Spårväg City, SL, Gröna Lund, Skansen, Djurgårdslinjen, Spårvagn, Veteranspårvagn, Svenska Spårvägssällskapet

SS A29 170

Motorvagn av typ A29 tillverkad av Hägglund & Söner år 1954. Leveransen på totalt 30 vagnar blev den sista som togs emot av SS före spårvägens avveckling i Stockholm. Vagntypen togs fram som ett provisorium för de sydvästra förortslinjerna - dessa väntade på att konverteras till tunnelbana men trafikerades av åldrade trävagnar som inte skulle klara av trafikuppgiften under kvarstående år före konverteringen. För att minska tillverkningskostnaden återanvändes motorer och pådragsutrustning från den äldre vagntypen A11. Vagnen togs ur trafik och blev museivagn år 1964 efter endast 10 år i aktiv tjänst, och kom till Djurgårdslinjen 2015 efter att ha varit placerad på Stockholms Spårvägsmuseum i närmare 50 år.

Vagn 170 är en deposition från Spårvägsmuseet.

Visste du att Djurgårdslinjens spårvagnar går att abonnera? Se hyr en spårvagn för mer information!

Hyr en spårvagn
Övriga spårvagnar som förvaltas av stockholmsavdelningen: