Djurgårdslinjens trafikvagnar

Nedan finner du bilder och tillhörande beskrivningar av de spårvagnar som för närvarande går i trafik på Djurgårdslinjen.

Vagnparken på Djurgårdslinjen varierar, då stora delar av vagnparken även trafikerar Museispårvägen i Malmköping. Detta innebär att vagnar som inte ingår i trafikutbudet på linje 7N kan komma att göra det i framtiden, och vise versa.

För mer information om övriga spårvagnar som ingår i Spårvägssällskapets samlingar, vänligen se Spårvägssällskapets webbplats.

Djurgården, Spårväg City, SL, Gröna Lund, Skansen, Djurgårdslinjen, Spårvagn, Veteranspårvagn, Svenska Spårvägssällskapet

SS A2 24

Fram till år 1916 var Stockholms spårvägsnät indelat i två större delar. Söder om Mälaren/Slussen bedrev det Södra bolaget (SSB) trafik, medan det Nya (norra) bolaget (SNS) bedrev trafik norr om Mälaren/Slussen. 

Motorvagn A2 nr. 24 tillverkades av ASEA och levererades till det Södra bolaget år 1907. Efter en lång karriär som avslutades som arbetsfordon på Lidingöbanan donerades vagnen år 1968 till SSS och återställdes under åren 2005-2011 till det utförande vagnen hade vid leverans. Vagn 24 är med sina 116 år på nacken Djurgårdslinjens allra äldsta spårvagn!

Vagn 24 ägs av Svenska Spårvägssällskapet.

Djurgården, Spårväg City, SL, Gröna Lund, Skansen, Djurgårdslinjen, Spårvagn, Veteranspårvagn, Svenska Spårvägssällskapet

SS BC4 182

Släpvagn av typ BC4 levererad till Södra bolaget år 1914. Vagnen inköptes av SSS från Stockholms Spårvägar år 1960. Åren 1962-65 reviderades vagnen och återställdes till ursprungsskick.

Vagnen genomgick ytterligare en totalrenovering mellan åren 2002-2009 och har tjänstgjort på Djurgårdslinjen sedan dess. På Djurgårdslinjen dras vagnen främst av tillhörande motorvagn A2 nr. 24 från 1907.

Vagn 182 ägs av Svenska Spårvägssällskapet.

Djurgården, Spårväg City, SL, Gröna Lund, Skansen, Djurgårdslinjen, Spårvagn, Veteranspårvagn, Svenska Spårvägssällskapet

SS A1 76

Motorvagn av typ A1 tillverkad av ASEA år 1926 med enstaka återanvända komponenter från en äldre vagn med samma vagnsummer tillverkad år 1904. Vagnen användes främst på innerstadslinjerna. År 1959 byggdes vagnen om till snöblåsningsvagn, och tjänstgjorde som detta i Stockholms- (och senare även Oslos-) tunnelbana. Under perioden 1996-2001 genomgick vagnen en omfattande renovering, i vilken den återställdes till utförandet från 1926.

Spårvagnar av olika typer lika vagn 76 tillverkades i stor skala under 1920-talet (både motorvagnar och släpvagnar). Många av vagnarna blev kvar hela vägen in på 60-talet. Vagn 76 figurerar därför tillsammans med släpvagn 846 "det klassiska Stockholmståget", som under många år var mycket vanligt förekommande på stora delar av stadens spårvägsnät.

Vagn 76 ägs av Svenska Spårvägssällskapet.

Djurgården, Spårväg City, SL, Gröna Lund, Skansen, Djurgårdslinjen, Spårvagn, Veteranspårvagn, Svenska Spårvägssällskapet

SS B19 846

Släpvagn av typ B19 tillverkad av SS år 1929. Vagntypen utformades för att passa utförandet hos motorvagnar av typ A1 & A3. Vagnen ställdes av som museivagn år 1963 och transporterades till Malmköping år 1968 efter att spårvägen i Stockholm lagts ned i samband med högertrafikomläggningen år 1967.

Under åren 1989-1994 genomgick vagnen en större revision i AGA-depån på Lidingö. På Djurgårdslinjen dras vagnen främst av tillhörande motorvagn typ A1 nr. 76 från 1926 samt av motorvagn typ A12 nr. 342 från 1924.

Vagn 846 ägs av Svenska Spårvägssällskapet.

Djurgården, Spårväg City, SL, Gröna Lund, Skansen, Djurgårdslinjen, Spårvagn, Veteranspårvagn, Svenska Spårvägssällskapet

SS A12 342

Motorvagn av typ A12 tillverkad av ASEA och levererad till SS år 1924. Vagnen användes främst på förortslinjerna. Den 31 augusti 1959 drog vagnen det absolut sista spårvagnståget på linje 15 från Esplanaden i Sundbyberg, samma natt lades linjen ned. Vagnen blev därefter dragvagn och användes bland annat på de båda Lidingöbanorna. År 1989 fräschades vagnen upp inför linje 12 (Nockebybanans) 60-års jubileum. Vagnen har tidigare trafikerat linje 7N och är efter en längre tid hos Museispårvägen i Malmköping samt en mindre revision och uppfräschning åter i trafik på Djurgårdslinjen.

Vagn 342 är en deposition från Spårvägsmuseet.

Djurgården, Spårväg City, SL, Gröna Lund, Skansen, Djurgårdslinjen, Spårvagn, Veteranspårvagn, Svenska Spårvägssällskapet

SS B11 521 "två rum och kök"

Släpvagn av typ B11 tillverkad av ASEA och levererad till SS år 1937. Vagnen går av namnet "två rum och kök", efter sin unika utformning med en stor mittplattform och två sittsalonger.

Vagntypen har en exemplariskt mjuk gång och ansågs mycket modern för sin tid, något som förstärktes av det faktum att vagntypen drogs av betydligt äldre trämotorvagnar från 1920-talets början. B11 trafikerade genom åren stora delar av spårvägens förortsbanor, såsom linje 8 (Skarpnäcksbanan), linje 12 (Nockebybanan), och linje 15 (Sundbybergsbanan) med flera. Vagntypen fasades ut och skrotades år 1958-1959, just vagn 521 ingick i det allra sista spårvagnståget på linje 15 den 31 augusti 1959, då dragen av A12 342. Vagn 342 är än i dag just den vagn som drar vagn 521 på Djurgårdslinjen.

Vagn 521 är en deposition från Spårvägsmuseet.

Djurgården, Spårväg City, SL, Gröna Lund, Skansen, Djurgårdslinjen, Spårvagn, Veteranspårvagn, Svenska Spårvägssällskapet

SS A31 331

Motorvagn av typ A31 tillverkad år 1947 av Hägglund & Söner. Vagnen är av typen "Göteborgsmustang" och trafikerade ursprungligen Göteborgs Spårvägar mellan 1947-1975. År 1988 köptes 6 av de kvarvarande motorvagnarna av SL inför trafikstarten på Djurgårdslinjen. Här utgjorde Göteborgsmustangerna under många år stommen i trafiken, främst på grund av det faktum att tillgången till trafikdugliga Stockholmsvagnar till en början var begränsad. År 1995 köptes vagnarna av SSS för den symboliska summan av 1 krona per vagn. På Djurgårdslinjen drog Göteborgsmustangerna tidigare den omtyckta cafévagnen.

Vagn 331 ägs av Djurgårdslinjen.

Visste du att alla Djurgårdslinjens spårvagnar går att abonnera? Se hyr en spårvagn för mer information!

Hyr en spårvagn
Övriga spårvagnar som förvaltas av Stockholmsavdelningen: